Verzuim – Ligt u wakker van de verzuimkosten voor uw personeel?

Wist u dat uw zieke werknemer u gemiddeld zo’n € 250.000 euro kan kosten als u het verzuim niet adequaat weet aan te pakken? 

De Wet Verbetering Poortwachter  (WVP) vraagt om een zeer actieve aanpak bij ziekte van een werknemer. Bij het niet (of niet goed) naleven van deze wettelijke regels gelden voor zowel de werknemer als de werkgever vervelende sancties. Wat kunt u bij verzuim doen?

Alert Verzuimspecialist kent de regels en/of verplichtingen en ondersteunt bedrijven bij het managen van verzuim met als doel:

 • beheersen van arbeids- of ziekteverzuim
 • beperken van schadelast door arbeidsverzuim of ziekteverzuim
 • vergroten van de inzetbaarheid werknemers bij de eigen werkgever of elders
 • creëren van soms onverwachte mogelijkheden en oplossingen met onze werkwijze
 • verkleinen van risico’s op loonsancties vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en de Modernisering Ziektewet (WVP en BeZaVa)

Wie zijn wij?

Alert Verzuimspecialist is een onafhankelijk arbeidsdeskundig bedrijf met een uitgebreide kennis van en ervaring met  arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken, met name op het gebied van mens, verzuim en arbeid. 

Alert Verzuimspecialist is graag uw partner op het gebied van arbeid en verzuim. Voor meer informatie over Alert Verzuimspecialist, klik hier.

Maatwerk:

Alert Verzuimspecialist biedt werkgevers en werknemers de best mogelijke oplossingen en begeleiding bij verzuim.

Alert Verzuimspecialist adviseert u adequaat en levert aan de hand van een individuele analyse maatwerk met:

 • arbeidsdeskundig onderzoek en advies
 • haalbaarheidsonderzoek 2e spoor
 • re-integratie 1e en 2e spoor
 • coaching op het werk
 • loopbaanbegeleiding
 • outplacement
 • en nog veel meer….

Voor meer informatie over al onze diensten en uitgebreide mogelijkheden op maat, klik hier.

 

Nieuwsbrieven Alert Verzuimspecialist

Voor nieuwsberichten van Alert Verzuimspecialist, klik hier.

Heeft u een vraag? 

Voor meer informatie over Alert Verzuimspecialist, klik hier.

Neem gerust contact met ons en stel uw vraag. Het eerste gesprek is kosteloos. Zo kunt u onderzoeken of het dienstenpakket van Alert Verzuimspecialist bij uw verwachtingen past.

U kunt ons bereiken via telefoon 0181-77 83 78 of mobiel 06-18 93 44 88, per e-mail via info@alertverzuimspecialist.nl of maak gebruik van het contactformulier.