Verzuim – Heeft u regie over de personeelskosten of ligt u hier eigenlijk toch een beetje wakker van?

Waarom deze vraag? De Wet Verbetering Poortwachter  (WVP) vraagt om een zeer actieve aanpak bij ziekte van een werknemer. Bij het niet (of niet goed) naleven van deze wettelijke regels gelden voor zowel de werknemer als de werkgever vervelende sancties.

Alert Verzuimspecialist kent de regels en/of verplichtingen en ondersteunt bedrijven bij het managen van verzuim met als doel:

 • beheersen van arbeids- of ziekteverzuim
 • beperken van schadelast door arbeidsverzuim of ziekteverzuim
 • vergroten van de inzetbaarheid werknemers bij de eigen werkgever of elders
 • creëren van soms onverwachte mogelijkheden en oplossingen met onze werkwijze
 • verkleinen van risico’s op loonsancties vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en de Modernisering Ziektewet (WVP en BeZaVa)

Wie zijn wij?

Alert Verzuimspecialist is een onafhankelijk arbeidsdeskundig bedrijf met een uitgebreide kennis van en ervaring met  arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken, met name op het gebied van mens, verzuim en arbeid.

Kort samengevat is Alert Verzuimspecialist uw partner op het gebied van arbeid en verzuim. Voor meer informatie over Alert Verzuimspecialist, klik hier.

Maatwerk:

Alert Verzuimspecialist biedt werkgevers en werknemers de best mogelijke oplossingen en begeleiding bij verzuim.

Alert Verzuimspecialist adviseert u adequaat en levert aan de hand van een individuele analyse maatwerk met:

 • arbeidsdeskundig onderzoek en advies
 • haalbaarheidsonderzoek 2e spoor
 • re-integratie 1e, 2e en 3e spoor
 • coaching op het werk
 • loopbaanbegeleiding
 • outplacement
 • en nog veel meer….

Voor meer informatie over al onze diensten en uitgebreide mogelijkheden op maat, klik hier.

Nieuwsberichten:

Voor onze nieuwe kosteloze actie ter kennismaking van Case & Care, klik hier.

Voor overige nieuwsberichten van Alert Verzuimspecialist, klik hier.

Heeft u een vraag? 

Voor meer informatie over Alert Verzuimspecialist, klik hier.

Neem gerust contact met ons en stel uw vraag. Het eerste gesprek is kosteloos. Zo kunt u onderzoeken of het dienstenpakket van Alert Verzuimspecialist bij uw verwachtingen past.

U kunt ons bereiken via telefoon 0181-77 83 78 of mobiel 06-18 93 44 88, per e-mail via info@alertverzuimspecialist.nl of maak gebruik van het contactformulier.